Tóm tắt Luận án Hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách Việt Nam

Xuất phát từ quan điểm cùa tâm lý học kinh doanh và tâm lý học du lịch cũng nliư hướng tiếp cậ n cấu trúc hành vi lựa chọn sân phẩm, luận án đà xây dựng được hệ thống khái niệ m còng cụ. Theo đó, Hành vi lựa chọn sân phẩm du lịch (Tour-Chương trình du lịch) cùa du khách là quá trình du khách tìm kiếm và xừ lý thông tin về loại hình du lịch, chất lượng dịch vụ, giá cà, thời gian, uy tín-thương hiệu cùa nhà cung cấp, biếu hiện ờ các mặt nhận thức, thái độ và hành động cùa họ, từ đó đưa ra quyết định tiêu dùng sàn phẩm nhằm thỏa màn nhu cầu cùa mình.

Luận án không chi chi ra được nhùng biêu hiện hành vi lựa chọn sân phâm du lịch cùa du khách Việt Nam mà còn thao tác hoá được khái niệ m hành vi lựa chọn sàn phẩm du lịch cùa du khách Việ t Nam và chỉ ra được các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch cùa du khách Việ t Nam như: nhu cầu, độ ng cơ cùa du khách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY