Tóm tắt Luận án Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam

Vai trò của công tác GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam thể hiện

trên các phương diện sau: 1) GDPL giúp cho PN nhận thức đầy đủ, sâu sắc

hơn về tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội mà họ đã gây ra;

2) GDPL có vai trò cung cấp, trang bị những thông tin, kiến thức pháp luật

cần thiết cho PN trong quá trình chấp hành án phạt tù; 3) GDPL góp phần

định hướng, hình thành thái độ tích cực, xây dựng, củng cố niềm tin đối với

pháp luật cho PN; 4) GDPL cho PN trong các TG góp phần củng cố, nâng

cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tự giác và chủ động thực hiện

hành vi pháp luật hợp pháp cho PN; 5) GDPL góp phần chuẩn bị hành trang

kiến thức pháp luật cần thiết để PN tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn

chấp hành án phạt tù, trở thành công dân có ích cho xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY