Tóm tắt Luận án Giải pháp phát triển du lịch Tiền giang trong hội nhập kinh tế quốc tế

Đối với nguồn nhân lực của doanh nghiệp du lịch:

Áp dụng hình thức đào tạo tại chỗ để vừa nâng cao chuyên môn

nghiệp vụ du lịch cho nhân viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật

kiến thức về các di tích văn hóa lịch sử, bảo tàng và các công trình

văn hóa của địa phương cho đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh

viên du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh; tạo sự liên kết chặt chẽ giữa

doanh nghiệp du lịch và các trường đại học, cao đẳng nghề nghiệp vụ

du lịch để đào tạo nguồn lao động phục vụ du lịch; cần có chính sách

đãi ngộ về việc làm để thu hút nguồn lao động chất lượng cao.

4.3.3.3. Đối với cộng đồng địa phương

Phát triển du lịch đảm bảo sinh kế bền vững, xây dựng người

dân này thành tường rào bảo vệ môi trường sống một cách hữu hiệu

nhất; khuyến khích sự tham gia, đóng góp ý kiến của cộng đồng địa

phương trong công tác quy hoạch, xây dựng sản phẩm du lịch; thành

lập đội vệ sinh môi trường tại các khu, điểm đến du lịch; tuyên truyền

và xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường; khai thác một

cách có ý thức những di sản văn hoá địa phương, đảm bảo nguyên tắc

“bảo tồn tính nguyên vẹn”; phát huy vai trò của cộng đồng địa

phương trong phát triển du lịch; khuyến cáo cộng đồng địa phương

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh

thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY