Tóm tắt Luận án Đội ngũ trí thức giáo dục Đại học Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Để bắt kịp với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công

nghệ, xu hướng biến đổi mạnh mẽ của giáo dục đại học trên phạm vi toàn thế giới,

UNESCO đã tổ chức Hội nghị thế giới đầu tiên về giáo dục đại học phục vụ hoạt

động tập trung trí tuệ của nhân loại suy nghĩ về một nền giáo dục cho thế kỷ XXI (tổ

chức vào 10/1998 tại Paris), với khẩu hiệu “Highter Education in the Twenty - first

Century, Vision and Action” (Giáo dục đại học thế kỷ XXI, Tầm nhìn - Hành động).

Đây là công trình nghiên cứu quốc tế quan trọng, các tác giả và những người nghiên

cứu về giáo dục đại học thấy được sứ mệnh cao cả của hệ thống giáo dục đại học nói

chung và đội ngũ trí thức giáo dục đại học nói riêng, đó là phải gìn giữ, củng cố và

phát triển “sự nghiệp trồng người” một cách có trách nhiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY