Tóm tắt Luận án Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hòa Bình thời kỳ hội nhập quốc tế

Công tác cán bộ là những công việc cụ thể, được tiến hành đồng bộ

trên tất cả các khâu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, bao gồm:

tiêu chuẩn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, bố

trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, chính sách, quản lý, kiểm tra, khen

thưởng, kỷ luật cán bộ. Để đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp

tỉnh “đủ số lượng, mạnh về chất lượng và cơ cấu phải đồng bộ”, công tác

xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế phải được coi trọng ngang

tầm với những yêu cầu mới, khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều. Yêu cầu các

khâu trong công tác cán bộ phải được tiến hành đồng bộ, không được coi

nhẹ khâu nào, giữa các khâu có mối quan hệ biện chứng, ràng buộc lẫn

nhau, khâu này là tiền đề, là cơ sở của khâu kia

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY