Tóm tắt Luận án Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam (liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội)

Trong hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa, các đảng chính trị có

một vị trí rất quan trọng. Vai trò của đảng chính trị có được ghi hay

không được ghi trong Hiến pháp là tùy từng nước. Ví dụ, Hiến pháp

của Mỹ không ghi vai trò của đảng chính trị, nhưng Hiến pháp của

Cộng hòa Liên bang Đức lại ghi rõ tại Điều 21, xác định nhiệm vụ

của các đảng là “góp phần vào việc hình thành ý chí chính trị của

nhân dân”và quy định việc ngân sách nhà nước cấp chi phí cho các

đảng phái chính trị. Nhưng dù có được ghi hay không được ghi trong

Hiến pháp thì trong thực tế, các đảng chính trị tư sản vẫn được pháp

luật các nước tư bản thừa nhận. Các đảng tư sản cầm quyền ngày

càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị tư sản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY