Tóm tắt Luận án Điểm bất động của ánh xạ ngẫu nhiên và ứng dụng trong phương trình toán tử ngẫu nhiên

1.2 Điểm bất động của toán tử ngẫu nhiên

Đổi với điểm bất động ngẫu nhiên, năm 1957 trong bài báo của mình Hans bước đầu đã đưa ra các điều kiện đảm bảo một ấnh xạ ngẫu nhiên có điểm bất động ngẫu nhiên đưới dạng xấp xí đếu nghiệm của phương trình ngầu nhiên.

Cùng với sự phát triển của các định lý điểm bất động trong trường hợp tất định, các định lý điểm bất động ngẫu nhiên cùng đã bắt đầu được nghiên cứu nhiều sau bài báo của Hans. Năm 1976 trong bài báo tổng quan của mình, tác giả Bharucha Rcid đã chứng minh định lý điem bất động cho toán tử co ngẫu nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY