Tóm tắt Luận án Địa tầng và môi trường trầm tích holocen vùng ven biển sông tiền

Chương 3:

biển sông Tiền

3.1. Đặc điểm phân loại của phức hệ Khuê tảo Holocen vùng

nghiên cứu

Trong trầm tích Holocen - hiện đại vùng nghiên cứu đã phát

hiện 83 loài Khuê tảo thuộc 30 giống khác nhau, trong đó 41 loài

thuộc phụ lớp Khuê tảo trung tâm (Centrophyceae) và 42 loài thuộc

phụ lớp Khuê tảo lông chim (Pennatophyceae)

3.2. Các nhóm sinh thái Khuê tảo Holocen vùng nghiên cứu

Dựa vào đặc điểm hình thái thích nghi và môi trường sống của

Khuê tảo Holocen đã phân biệt bốn nhóm sinh thái sau: biển trôi nổi,

đới bờ trôi nổi, đới bờ bám đáy và nước ngọt.

- Nhóm sinh thái biển trôi nổi gồm các loài Khuê tảo có kiểu

sống trôi nổi trong môi trường biển xa bờ. Nhóm này gồm:

Actinocyclus curvatulus, A. divisus, A. subtilis, Coscinodiscus

asteromphalus. Cos. lineatus, Cos.marginatus, Cos. radiatus, Cos.

subtilis, Rhizosolenia bergonii, Rh. styliformis, Thalassiosira

excentrica, Th. oestrupii, Th. pacifica, Triceratium favus,

- Nhóm sinh thái đới bờ trôi nổi gồm các loài Khuê tảo có kiểu

sống trôi nổi trong môi trường biển, biển nông gần bờ, vùng duyên

hải và các loài nước lợ. Các chiếm số lượng đáng kể về số lượng

mảnh vỏ trong các mẫu lỗi khoan là Cyclotella stylorum, Cyc.

striata, Paralia sulcata. Ngoài ra còn có Actinocyclus ehrenbergii, A.

ellipticus, Actinoptychus splendens, Act. undulatus, Coscinodiscus

lacustris, Hyalodiscus scoticus, Thalassiosira decipiens,

Thalassionema nitzschioides, v.v.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY