Tóm tắt Luận án Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội

Chương 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI DÂN TỰ DO NÔNG THÔN -

ĐÔ THỊ VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU DI DÂN TỰ

DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI

2.1.1. Di dân, di dân tự do nông thôn - đô thị

2.1.1.1. Di dân

Di dân - khái niệm để chỉ trạng thái chuyển dịch dân số từ nơi này

sang nơi khác, từ đơn vị hành chính này sang đơn vị hành chính khác, từ

khu vực này sang khu vực khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác; thời

gian định cư tùy theo mục đích di dân.

2.1.1.2. Di dân tự do nông thôn - đô thị

Di dân tự do nông thôn - đô thị là di dân không theo kế hoạch, không

trong các chương trình, dự án của Nhà nước và các địa phương; sự dịch

chuyển mang tính tự phát của cá nhân, hộ gia đình từ khu vực nông thôn

đến khu vực đô thị để làm ăn, sinh sống.

Các hình thái: di dân tạm thời, di dân mùa vụ, di dân con lắc. Trong

phân tích, luận án phân định hai loại hình: di dân tạm thời và di dân mùa

vụ, trong đó di dân mùa vụ hàm chứa di dân con lắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY