Tóm tắt Luận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng Sông Hồng

CHƯƠNG II

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ

2.1. Khái niệm FDI và vai trò của FDI nhìn từ góc độ của một quốc gia

đang phát triển

2.1.1. Khái niệm FDI

“Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một loại hình di chuyển vốn quốc tế, trong đó

người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động

sử dụng vốn. Sự ra đời và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài là kết quả tất

yếu của quá trình quốc tế hóa và phân công lao động quốc tế”.

2.1.2. Vai trò của FDI

• Cân bằng cán cân thanh toán

• Chuyển giao và phát triển công nghệ

• Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

• Phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm

• Thúc đẩy xuất nhập khẩu và tiếp cận với thị trường thế giới

• Liên kết các ngành công nghiệp

• Văn hóa - xã hội

• Chủ quyền an ninh quốc gia

2.2. Khái niệm phát triển bền vững và các cấu thành nội dung phát triển

bền vững của vùng kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY