Tóm tắt Luận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Mục tiêu của chương 2 là nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận và

thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VKTTĐ. Để đạt được mục tiêu

này, chương 2 đề cập tới những vấn đề sau:

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẦU

TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

2.1.1. Khái niệm, hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng

kinh tế trọng điểm

2.1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm

* Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài

Từ những khái niệm, cách phân biệt và cách hiểu về FDI nêu trên, ở

phạm vi luận án này có thể hiểu một cách khái quát về FDI như sau: Đầu

tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn bằng tiền

hay tài sản khác vào nước nhận đầu tư để trực tiếp quản lý, điều hành

hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận.

* Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm

FDI ở VKTTĐ là hoạt động đầu tư của nhà ĐTNN vào VKTTĐ của

nước khác, đáp ứng yêu cầu của quy hoạch, định hướng phát triển vùng đó

và có tác động tích cực đến sự phát triển của không chỉ đối với VKTTĐ,

mà còn tác động lan tỏa đến các vùng khác trong cả hiện tại và tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY