Tóm tắt Luận án Đánh giá và dự báo các xung đột môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên

Chương 2

ĐỐI TưỢNG, PHẠM VI VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỐI TưỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu chung của đề tài luận án là tài nguyên nước mặt

lưu vực sông Srepok. Đối tượng nghiên cứu cụ thể là những XĐMT bao

gồm: mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột liên quan đến việc khai thác, sử dụng

tài nguyên nước mặt LVS Srepok.

2.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu: LVS Srepok, là lưu vực điển hình ở Tây

Nguyên về mặt khai thác, sử dụng và quản lý TNN, do đó luận án tập trung

vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khai thác, sử dụng và quản lý

TNN và môi trường nước trên lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam.

2.3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình thực hiện nghiên cứu của luận án sử dụng các cách tiếp cận

và phương pháp nghiên cứu như sau: sơ đồ tiếp cận vấn đề nghiên cứu,

khung logic các bước thực hiện nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứucụ thể.

2.3.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu

Sơ đồ tiếp cận nghiên cứu thể hiện mối quan hệ của quá trình khai

thác, sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Srepok với các bên liên quan

và XĐMT liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực

sông Srepok.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY