Tóm tắt Luận án Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững nông, lâm nghiệp và du lịch tỉnh Điện Biên

* Hạng và loại cảnh quan

Căn cứ đặc điểm địa mạo, xét chỉ tiêu cấp hạng, lãnh thổ Điện Biên bao gồm

15 hạng CQ, phân hóa thành 113 loại CQ khác nhau.

1. Hạng CQ dãy núi bóc mòn - kiến tạo dạng địa lũy trên núi trung bình cấu tạo

bởi đá biến chất bị chia cắt trung bình, sườn dốc với quá trình sườn thống trị, trượt lở,di đẩy.

2. Hạng CQ dãy và khối núi bóc mòn thạch học trên núi trung bình, cấu tạo

chủ yếu bởi đá macma axit, bị chia cắt mạnh, sườn dốc với quá trình sườn thống trị:

trượt lở, đổ vỡ.

3. Hạng CQ dãy và khối núi bóc mòn - cấu trúc khối tảng trên núi trung bình,

cấu tạo chủ yếu bằng đá trầm tích lục nguyên, sườn dốc, có quá trình bóc mòn tổng

hợp và rửa trôi.

4. Hạng khối núi bóc mòn - rửa lũy trên núi trung bình, cấu trúc khối tảng, cấu

tạo bởi đá vôi, bị chia cắt mạnh, sườn dốc đứng với quá trình sườn thống trị: đổ lở,rửa lũy.

5. Hạng CQ dãy núi bóc mòn - kiến tạo dạng địa lũy trên núi trung bình thấp

cấu tạo bởi đá biến chất bị chia cắt mạnh, sườn dốc với quá trình sườn thống trị, trượtlở, di đẩy.

6. Khối núi bóc mòn thạch học trên núi thấp, cấu tạo chủ yếu bởi đá macma

xâm nhập, bị chia cắt trung bình, sườn dốc đến thoải, quá trình sườn thống trị: trượtlở, đổ lở.

7. Hạng CQ dãy và khối núi bóc mòn - cấu trúc khối tảng trên núi thấp, cấu tạo

chủ yếu bằng đá trầm tích, sườn dốc thoải, có quá trình bóc mòn tổng hợp và rửa trôi.

8. Hạng khối núi bóc mòn - rửa lũy trên cấu trúc khối tảng, cấu tạo bởi đá vôi,

bị chia cắt mạnh, sườn dốc đứng với quá trình sườn thống trị: đổ lở, rửa lũy.

9. Hạng thung lũng xâm thực có bề mặt phân bậc, cấu tạo chủ yếu trên đá trầm

tích, quá trình ngoại sinh thống trị: xâm thực, xói lở, có 5 nhóm loại CQ, 10 loại CQ.

10. Hạng CQ trũng kiến tạo có quá trình tích tụ là chủ yếu với 3 nhóm CQ

cùng 6 loại CQ khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY