Tóm tắt Luận án Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015

Hệ thống chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên gồm có: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân.

Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số là một bộ phận cấu thành của Hệ thống chính trị cơ sở nói riêng và Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số có chức năng xây dựng mối quan hệ đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở, xây dựng chính quyền vững mạnh phấn đấu thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú ý phát triển kinh tế xã hội ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng bào dân tộc thiểu số hướng đến xoá dần khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng, đô thị. Trong khi giải quyết vấn đề ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng đã chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số coi đây là yêu cầu cốt lõi, hàng đầu. Qua các Nghị quyết Đại hội của Đảng và các Nghị quyết Trung ương giữa nhiệm kỳ, từ Đại hội VI (1986) cho đến nay, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS là cơ sở để Đảng bộ tỉnh Nghệ An quán triệt, vận dụng trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS trong HTCT ở các huyện miền núi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY