Tóm tắt Luận án Đặc điểm môi trường trầm tích và lịch sử phát triển địa chất Holoxen vùng cửa sông ven biển của hệ thống sông Cửu Long

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH HOLOXEN

VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN CỦA HỆ THỐNG SÔNG CỬU LONG

3. 1. Cơ sở lý luận

3.1.1. Khái niệm về châu thổ (Delta)

Châu thổ (Delta) là phần nhô ra hình thành tại nơi sông đổ vào

đại dương, biển, hồ hay vũng vịnh và vật liệu được cung cấp nhanh

hơn so với việc chúng bị phân tán bởi các quá trình động lực của biển Elliot (1986).

3.1.2. Khái niệm về estuary

Theo Pritchard “estuary là một thuỷ vực nửa kín ven bờ, thông

với biển khơi mà trong đó nước biển bị pha loãng một cách đáng kể

bởi nước ngọt mang đến từ lục địa ”.

Estuary hình thành tại vùng cửa sông khi tốc độ hạ lún kiến tạo

và tốc độ dâng của mực nước biển cao hơn hẳn so với tốc độ lắng đọng trầm tích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY