Tóm tắt Luận án Đặc điểm địa chất đệ tứ và tài nguyên nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam

CHƯƠNG 4. VAI TRÒ CỦA ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC

DƯỚI ĐẤT ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

4.1. Tổng quát về các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ tại ĐBVB Quảng Nam

Nghiên cứu sinh đã chia khu vực nghiên cứu thành 2 tầng chứa nước lỗ hổng

trong các thành tạo trầm tích Đệ tứ là Holocen - qh và Pleistocen – qp (Hình 4.1, 4.2):

* Tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích Holocen (qh): Tổng

diện tích khoảng 960km2. Trầm tích gồm nhiều loại nguồn gốc khác nhau như sông,

biển, sông - biển, biển - vũng vịnh tuổi Holocen. Thành phần gồm cát, cát pha, cát

sạn, cuội sỏi lẫn bột sét. Bề dày thay đổi từ 5,0 đến 25,0 m, thường gặp 10 - 20 m.

* Tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích Pleistocen (qp):

Tổng diện tích khoảng 1.372km2. Trầm tích gồm nhiều loại nguồn gốc khác nhau,

như sông, biển, sông - biển, biển – vũng vịnh. Thành phần chủ yếu là cát, cát bột,

bột sét, cuội sỏi sạn Bề dày thay đổi từ 4 đến 35 m, thường gặp 10 đến 15m.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY