Tóm tắt Luận án Đặc điểm cấu trúc – kiến tạo khối cấu trúc tạ khoa, ý nghĩa của nó trong dự báo và tìm kiếm khoáng sản đồng – niken - vàng

Chƣơng 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý luận

2.1.1. Các khối cấu trúc: Một khối cấu trúc được tạo nên từ các tổ hợp thạch

kiến tạo có nguồn gốc khác nhau, nhưng được kết cấu trong cùng một không gian và

sinh thành trong những bối cảnh kiến tạo tương đồng nhau, được ngăn cách với các

khối liền kề bởi các đứt gãy sâu. Trong đó một khối cấu trúc có thể được phân ra thành

các đơn vị cấu trúc nhỏ hơn gọi là “phụ khối cấu trúc”. Một phụ khối cấu trúc được

đặc trưng bởi sự có mặt những tổ hợp thạch học và đặc điểm biến dạng kiến tạo của

chúng là tương đối đồng nhất, ranh giới giữa các phụ khối cấu trúc là các đứt gãy

hoặc đới trượt.

2.1.2. Khái niệm tổ hợp thạch kiến tạo: Theo Kondie, 1989: Tổ hợp thạch

kiến tạo bao gồm các tổ hợp đá có quan hệ không gian gần gũi nhau, được thành tạo

trong những khoảng thời gian kề cận nhau và trong những môi trường được đặc trưng

bởi bối cảnh kiến tạo nhất định và đại diện cho một giai đoạn tiến hoá địa chất nhất

định được gộp vào một tổ hợp thạch kiến tạo. Như vậy, mỗi tổ hợp thạch kiến tạo này

sẽ bao gồm một hoặc một số tổ hợp đá nhất định có đặc điểm thạch hoá, tướng đá,

nguồn gốc hoặc môi trường thành tạo riêng biệt.

2.1.3. Khái niện về biến dạng của đá: Biến dạng của đá là sự biến đổi vị trí

tương quan giữa các phần tử tạo nên vật thể do đó làm biến đổi hình dạng, có khi làm

biến đổi cả thể tích của vật chất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY