Tóm tắt Luận án Công tác xây dựng đảng của đảng bộ liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954

Liên khu III - vùng đất phì nhiêu, rộng lớn với diện tích khoảng

16.000 km2, nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ; điều kiện tự nhiên, kinh

tế - xã hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn, phức tạp.

Không chỉ là trung tâm và chiếm phần lớn diện tích đồng bằng Bắc Bộ,

Liên khu III còn là cửa ngõ đi vào miền Bắc Việt Nam. Điều kiện tự nhiên,

kinh tế - xã hội của Liên khu đã quy định vị trí chiến lược đặc biệt quan

trọng của địa bàn đối với cuộc kháng chiến của ta và đối với cuộc chiến

tranh xâm lược của địch. Liên khu III, do đó, trở thành mục tiêu đánh

chiếm, bình định số 1 của quân Pháp. Thực tiễn chiến tranh ác liệt, đầy

gian khổ, hy sinh trên địa bàn Liên khu đã tác động đến tư tưởng, tinh thần

của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt khác, đặc điểm tự nhiên, kinh tế -

xã hội của Liên khu cũng chi phối mạnh mẽ quan niệm, tư tưởng, lối sống,

tính cách của cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Bên cạnh tinh thần sáng tạo,

tự lập, tự cường, đoàn kết, kiên trung, chịu thương, chịu khó còn có tư

tưởng của người tiểu nông với nhiều hạn chế về tính cách (hẹp hòi, cá

nhân), về nhận thức và trình độ văn hoá. Liên khu III là địa bàn có nhiều

đồng bào Công giáo, nhiều tộc người sinh sống: người kinh là chủ yếu bên

cạnh đồng bào Mường, Thái, Tày, Nùng, Dao, Hoa.(ở Ninh Bình, Hòa

Bình và Sơn Tây).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY