Tóm tắt Luận án Cơ chế rửa mặn nước lỗ rỗng trong các tướng trầm tích biển tuổi Đệ Tứ vùng Châu thổ sông Hồng

Vào thời kỳ biến tiến Flandrian, các trầm tích Holocen sớm với nguồn gốc khác

nhau được hình thành phủ lên trên các trầm tích Pleistocen. Hai quá trình diễn ra đồng

thời là quá trình XNM do biển tiến vào CTSH và quá trình rửa mặn diễn ra do quá

trình bổ cập từ các nguồn nước nhạt khác nhau. Chính vì vậy, trải qua mỗi một khoảng

thời gian nhất định, phân bố mặn nhạt của NDĐ và NLR trong các tầng trầm tích lại có

sự thay đổi (Hình 3.8 đến hình 3.11). Từ kết quả mô hình khái niệm ở thời điểm hiện

tại (Hình 3.11) kết hợp với các kết quả ĐVL lỗ khoan (LK Q109-Hình 3.31), kết quả

đo TEM (Hình 3.32) và TPHH của NDĐ và NLR có thể thấy có sự phù hợp giữa kết

quả đo ĐVL thực tế, kết quả phân tích TPHH của NDĐ, NLR và kết quả mô hình số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY