Tóm tắt Luận án Cơ chế quản lý tài chính ở Tổng công ty Sông Đà

Chương 3

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Ở TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

3.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Sông Đà.

TCTSĐ bao gồm một tập hợp các CT dưới sự chi phối của CT mẹ mang

tên là TCTSĐ trực thuộc Bộ Xây dựng. TCTSĐ ngày nay là thành quả phát

triển hơn 50 năm, trải qua ba giai đoạn có tính đặc thù: (1) Giai đoạn trước

khi có Tập đoàn Sông Đà, (2) Giai đoạn Tập đoàn Sông Đà, (3) Giai đoạn

giải thể Tập đoàn Sông Đà, hình thành trở lại TCT Sông Đà.

3.1.2. Cơ cấu tổ chức và ngành nghề kinh doanh hiện nay của Tổng công tySông Đà.

3.1.2.1. Cơ cấu tổ chức hiện nay của Tổng công ty Sông Đà.

Hiện nay TCTSĐ hoạt động theo mô hình CT mẹ - CT con. CT mẹ là

CTTNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong TCT

có 24 CT con, 16 CT liên kết. Bộ máy quản lý của CT mẹ gồm có HĐTV, Ban

TGĐ, văn phòng và các ban giúp việc cho HĐTV và Ban TGĐ.

TCTSĐ được tổ chức theo mô hình tập trung các chức năng quản lý chung về

CT mẹ, kết hợp với phân công chuyên môn hóa theo lĩnh vực và địa bàn SXKD

cho các CT con. Sự phân công như vậy có một số hạn chế như: Quá nhiều đầu mối,

các CT cấp II, cấp III có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, phân tán nguồn lực.

phối hợp giữa các CT con gặp khó khăn, phân tầng phức tạp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY