Tóm tắt Luận án Cơ chế điều chỉnh pháp luật mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế ĐCPL là một trong những vấn đề quan trọng trong hệ thống

kiến thức cơ bản của khoa học pháp lý. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của

cơ chế ĐCPL, do sự khác biệt về cách tiếp cận và những nguyên nhân khác,

vẫn có những ý kiến khác nhau về khái niệm cơ chế ĐCPL: Có quan điểm

đồng nhất tác động pháp luật với điều chỉnh pháp luật; Có quan điểm cho

rằng ĐCPL gồm phương thức điều chỉnh pháp luật và phương thức điều

chỉnh hành vi, chưa chú trọng đến yếu tố cầu thành; Có quan điểm cho rằng,

Cơ chế chứa đựng 2 nội dung là cấu trúc của một chỉnh thể và phương thức

vận hành của chỉnh thể, từ đó định nghĩa“Cơ chế ĐCPL là hệ thống các

phương tiện pháp luật có MQH mật thiết, tác động qua lại với nhau trong

một thể thống nhất theo một quá trình nhất định để điều chỉnh các quan hệ

xã hội với sự bảo đảm của nhà nước nhằm đạt được mục đích xác định”.

Chúng tôi nhất trí với quan điểm này và cho rằng, định nghĩa này đã phản

ánh được một cách toàn diện tính chất, đặc điểm và nội hàm của khái niệm.

Cơ chế ĐCPL MQH giữa nhà nước và cá nhân là một dạng của cơ chế

ĐCPL nói chung, có thể định nghĩa như sau: Cơ chế ĐCPL MQH giữa nhà

nước và cá nhân là hệ thống các phương tiện pháp luật có MQH mật thiết

với nhau trong một thể thống nhất, được vận hành theo những nguyên tắc,

quá trình được pháp luật quy định để điều chỉnh MQH giữa nhà nước và cá

nhân với sự bảo đảm của nhà nước nhằm đạt được những mục đích xác định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY