Tóm tắt Luận án Chu trình Hamilton và chu trình dài nhất trong một số lớp đồ thị có tổng bậc lớn

Các thuật toán Backtrack luôn đảm bảo tìm được chu trình Hamilton (nếu có) hoặc sẽ

kết thúc sau khi vét cạn các trường hợp mà đồ thị không có chu trình Hamilton, tuy nhiên

khả năng thực hiện hạn chế và thời gian chạy không khả thi trên các đồ thị lớn. Các thuật

toán Heuristic có sự cải tiến về khả năng thực hiện trên các đồ thị lớn và thời gian chạy

tuyến tính hoặc đa thức, tuy nhiên nó không đảm bảo rằng sẽ tìm được chu trình Hamilton,

mặc dù được thực hiện trên đồ thị Hamilton. Dưới đây là một số thuật toán Backtrack và

Heuristic xác định chu trình Hamilton trong đồ thị [5], [12], [38]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY