Tóm tắt Luận án Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam Cộng hòa dưới thời tổng thống J.F. Kennedy (1961-1963)

Đầu tháng 7.1959, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao

động Việt Nam đánh giá chế độ Ngô Đình Diệm là “chính quyền t y s i củ ế

quốc Mỹ. ph n bội lợi ích dân tộc, i biểu cho lợi ích củ ến quốc Mỹ”. Nghị

quyết xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là “gi i

phóng miền Nam kh i ách thống trị củ ế quốc và phong kiến”.

Đầu tháng 5.1959, những cán bộ đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều về chuẩn

bị mở đường Trường Sơn, quyết định thành lập “Phòng nghiên cứu chi viện miền

Nam”. Ngày 19.5.1959, Đoàn vận tải quân sự 559 được thành lập, làm nhiệm vụ soi

đường, xây dựng hệ thống trạm trên hành lang Bắc - Nam dọc Trường Sơn gồm

440 cán bộ, chiến sĩ quê miền Nam tập kết. Mục tiêu đầu tiên của Đoàn 559 là lập

dọc theo Trường Sơn bên Lào những trạm và những cung đường, sau này trở thành

một hệ thống đường ngang dọc của “ ường mòn H Chí Minh”. Ngày 23.10.1961,

Đoàn 759 được thành lập ở Hà Nội để vận chuyển người, vũ khí, thuốc men vào

Nam theo đường biển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY