Tóm tắt Luận án Chế tạo và nghiên cứu động học quá trình nhả chất dinh dưỡng của một số loại phân bón nhả chậm

3.2.3. Lựa chọn chất kết dính cho phân bón NPK nhả chậm

3.2.3.1. Lựa chọn chất kết dính cho phân bón NPK (16:16:16)

Kết quả nghiên cứu độ rã và độ cứng cho thấy hàm lượng tối ưu

chế tạo lõi phân NPK (16:16:16) nhả chậm là: ure 20,76%; (NH4)2HPO4

29,75%; KCl 26,67%; bentonit 16,82% và tinh bột là 6,00%.

3.2.3.2. Lựa chọn chất kết dính cho phân bón NPK (30:10:10)

Kết quả nghiên cứu độ rã và độ cứng cho thấy hàm lượng tối ưu

chế tạo lõi phân NPK (30:10:10) nhả chậm là: ure 55,80%; (NH4)2HPO4

18,59%; KCl 16,67%; bentonit 6,44% và tinh bột là 2,50%.

3.2.4. Nghiên cứu quá trình tạo vỏ bọc cho phân bón

3.2.4.1. Đặc trưng vật liệu của lớp vỏ bọc

a. Phổ hồng ngoại (IR)

Phổ IR của vật liệu vỏ được đặc trưng chủ yếu bởi các pic hấp thụ:

dải hấp thụ rộng ở 3294cm-1 đặc trưng cho dao động kéo của liên kết NH trong nhóm isocynat; pic 1730cm-1 đặc trưng cho dao động kéo của

C=O trong nhóm urethan; các pic tại vị trí 1219 và 1056cm-1 tương ứng

với dao động kéo của C-O trong nhóm N-CO-O của isocyanat.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY