Tóm tắt Luận án Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit /chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

Tác động của tác nhân vi sinh vật

Các mẫu màng tổ hợp PLA/CS cắt thành hình vuông có kích thước 1 x

1 cm được xác định khối lượng rồi đưa vào lọ thí nghiệm (đã được khử

trùng ở 115oC trong 30 phút) chứa 4,5ml môi trường AM: 10g glucozơ; 5g

pepton; 5g cao men; 1g KH2PO4; 0,2g MgSO4 + 10% dịch hoạt hóa nuôi vi

khuẩn. Sử dụng chủng Bacillus subtilis W2 của Phòng Công nghệ lên men,

Viện Công nghệ Sinh học. Các lọ thí nghiệm được đặt trong máy lắc với

tốc độ 200 vòng/phút ở 30oC. Các mẫu sẽ được rút sau 2 ngày, 5 ngày, 7

ngày, 10 ngày và 14 ngày, rửa sạch mẫu bằng nước cất, sấy khô trong chân

không, xác định sự thay đổi khối lượng và cấu trúc của mẫu. Thí nghiệm

này được thực hiện tại Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học

và Công nghệ Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY