Tóm tắt Luận án Cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng Sông Hồng hiện nay

Tổng quan tình hình nghiên cứu cấu trúc xã hội của cư dân làng

nghề được phân tích tập trung vào bốn hướng nghiên cứu chính là:

hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - dân số làng nghề; hướng

nghiên cứu về cấu trúc xã hội - gia đình làng nghề; hướng nghiên cứu

về cấu trúc xã hội - nghề nghiệp làng nghề; hướng nghiên cứu về cấu

trúc xã hội - mức sống làng nghề. Tuy nhiên, các hướng nghiên cứu

về thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề chưa đi sâu phân tích

hoặc phân tích chưa đầy đủ các phân hệ của cấu trúc xã hội làng nghề

và rất ít nghiên cứu chuyên sâu từ góc độ xã hội học. Các nghiên cứu

hiện có về cấu trúc xã hội, làng nghề như đã phân tích trong chương

1, đã giúp tác giả luận án có cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu

và gợi ra nhiều ý tưởng nghiên cứu về thực trạng cấu trúc xã hội của

cư dân làng nghề đồng bằng sông Hồng hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY