Tóm tắt Luận án Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ở Việt Nam và Lào BMHCNN là một trong bốn yếu tố của nền hành chính

nhà nước (thể chế hành chính; bộ máy hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức

hành chính; chế độ tài chính công). Cải cách bộ máy hành chính cấp trung ương là

một trong những nội dung cải cách bộ máy hành chính trong nền hành chính nhà

nước và nội dung cải cách cũng đòi hỏi đồng bộ với các yếu tố khác của nền hành

chính nhà nước. Ở CHDCND Lào, cải cách BMHCNN có nghĩa là củng cố, tăng

cường hiểu lực của chính quyền về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và xã hội;

làm cho các bộ phận hành chính trong sạch, có chất lượng để bảo đảm cho quyền

làm chủ tập thể của nhân dân lao động được chấp hành, coi trọng nhất là lĩnh vực

trực tiếp thực hiện về chủ quyền. Qua phân tích trên, cải cách BMHCNN cấp

trung ương được hiểu là quá trình thay đổi có chủ đích về cơ cấu tổ chức bộ máy,

xác định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi và mối

quan hệ trong hệ thống tổ chức hành chính, gắn với đổi mới đội ngũ cán bộ, công

chức nhà nước cấp trung ương nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý hành

chính nhà nước vì lợi ích chính đáng của Nhà nước, của xã hội, của công dân và

đảm bảo quyền con người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY