Tóm tắt Luận án Các tỉnh ủy trên địa bàn quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

Quốc phòng địa phương: Quốc phòng địa phương, một bộ phận của quốc phòng quốc gia được thực

hiện ở địa phương, gồm tổng thể hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - xã hội, đốingoại, khoa học kỹ thuật. của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương tạo thành sức mạnh toàn diện,

trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, LLVT địa phương làm nòng cốt, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm

thất bại mọi âm mưu phá hoại, xâm lược của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát

triển KT-XH ở địa phương và cả nước.

Công tác quốc phòng địa phương: Công tác quốc phòng địa phương của các tỉnh trên địa bàn Quân

khu 1 là một bộ phận công tác quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam được tiến hành ở địa phương, gồm: giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh chonhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vữngchắc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. do cấp ủy địa phương lãnh đạo, chính quyền quảnlý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng, cơ quan quân sự làm nòngcốt; nhằm tổ chức và động viên toàn thể nhân dân xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng, tạo nên sức mạnhtổng hợp, tự bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY