Tóm tắt Luận án Các nguồn sử liệu về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội giai đoạn 1888-1945

Quản lý đất đai là một phương pháp mà nhờ đó tài nguyên đất

đai được sử dụng hiệu quả. Quản lý đất đai dẫn đến việc đề ra các

quyết định và việc hoàn thiện các quyết định đó về đất đai. Các

quyết định có thể chọn một cách đơn lẻ bởi những cá nhân hay tập

hợp một nhóm người. Nó liên quan đến quyền sở hữu đất đai của

các thế hệ hiện tại và tương lai. Nó bao gồm các quá trình khi mà

các nguồn tài nguyên đất đai là xác định trên không gian và thời

gian theo nhu cầu, nguyện vọng và ước muốn của con người trong

một chừng mực đầu tư kỹ thuật và chính trị xã hội và sự phân công

hợp pháp và hợp lý của họ.

Quản lý nhà nước về đất đai là tổng hợp các hoạt động của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhằm thực hiện và bảo vệ

quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai.Cụ thể hơn, trên thực tế,

hoạt động của Nhà nước nhằm bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu

nhà nước về đất đai rất phong phú và đa dạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY