Tóm tắt Luận án Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

(Bản scan)

So sánh kết quà cùa các mô hình ở mẫu nội địa và mẫu toàn bộ thì thấy rằng với mẫu nội địa, độ chênh lệch TFP của các doanh nghiệp không lớn. Sự bắt kịp có thể diễn ra một cách nhanh chóng gần như tức thời.Điều này cũng phàn ánh một thực trạng là các doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhò. Các doanh nghiệp nội địa chưa dầu tư vào công nghệ, chưa chú ý đến nâng suất chất lượng sân phẩm nên nhùng doanh nghiệp mới thành lập, hoặc các doanh nghiệp xuất hiện sau có thời gian bắt kịp các doanh nghiệp đà phát triền trước đó rất nhanh. Điều này cùng còn một nguyên nhàn là có thể do kinh nghiệm quàn lí, sự thu hút tài chính đối với các lao động có tay nghề cao ớ nhừng doanh nghiệp đã xuất hiện từ trước về làm việc cho nhưng doanh nghiệp mới thành lập. chưa phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY