Tóm tắt Luận án Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Trong các luận văn, luận án nêu trên, tùy vào từng đối tượng và mục đích,

nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra, mỗi tác giả cũng chỉ tập trung nghiên cứu về từng

lĩnh vực liên quan đến hình phạt, có tác giả nghiên cứu rộng về HTHP trong BLHS

năm 1985 hoặc một nhóm hình phạt như các HPC trong luật hình sự Việt Nam hoặc

chỉ nghiên cứu một loại hình phạt cụ thể như hình phạt tiền hoặc hình phạt tử hình.

Trong số các luận văn, luận án trên, mặc dù HPBS cũng được các tác giả đề cập

đến, nhưng rất hạn chế, không sâu sắc.

Bốn là, nhóm các công trình nghiên cứu dưới dạng các bài báo khoa học

đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có đề cập đến hình phạt như: TS. Võ

Khánh Vinh, Những đòi hỏi của nguyên tắc công bằng đối với việc quy định hệ thống

chế tài ở phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân, số

6/1993; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Mục đích của hình phạt, Tạp chí Luật học, số

1/1999; TSKH. Lê Cảm, Hình phạt và các biện pháp tư pháp trong luật hình sự

Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8/2000; TS. Nguyễn Mạnh Kháng,

Hình phạt - Một số vấn đề lý luận, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10/2000; TS.

Trần Văn Độ, Một số ý kiến về quyết định hình phạt bổ sung, Tạp chí Tòa án nhân

dân, số 7/1990; TS. Dương Tuyết Miên, Các hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình

sự năm 1999 và hướng hoàn thiện, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 4/2009 v.v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY