Tóm tắt Luận án Bảo mật dữ liệu bằng kỹ thuật giấu tin trong audio

Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ÂM THANH

2.1 Các kỹ thuật bổ trợ cho giấu tin

2.1.1 Các phép biến đổi từ miền thời gian sang miền tần số

2.1.1.1 Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT)

2.1.1.2 Phép biến đổi wavlet (DWT)

2.1.2 Xáo trộn dữ liệu

Mục đích của việc xáo trộn dữ liệu là gây khó khăn cho người thám tin,

làm cho họ khó khôi phục lại tin mật nếu biết thuật toán rút trích tin.

2.1.2.1 Xáo trộn dữ liệu theo chuỗi hoán vị

2.1.2.2 Xáo trộn dữ liệu bằng phép biến đổi Arnold

2.1.3 Kỹ thuật sinh chuỗi giả ngẫu nhiên

Các phương pháp giấu tin thường dùng kết hợp với các chuỗi ngẫu

nhiên để thực hiện giấu tin. Chẳng hạn như kỹ thuật trải phổ.

2.1.3.1 Bộ sinh đồng dư (congruential generator)

2.1.3.2 Bộ sinh Fibonacci

2.1.3.2 Bộ sinh số Mersenne Twister

2.2 Đánh giá các phương pháp giấu tin trong audio

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY