Tóm tắt Luận án Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG

TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO

YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG

TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

2.1.1. Khái niệm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

2.1.1.1. Khái niệm nguyên tắc tranh tụng

Nguyên tắc, theo từ điển tiếng Việt, là “Điều cơ bản định ra, nhất thiết

phải tuân theo trong một loại việc làm”. Nguyên tắc cũng được xác định là

tư tưởng chỉ đạo, quy tắc cơ bản của một hoạt động nào đó. Trong khoa

học pháp lý, theo nghĩa chung nhất thì nguyên tắc của pháp luật là những

nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo cơ bản có tính chất xuất phát điểm, thể hiện tính

toàn diện, linh hoạt và có ý nghĩa bao trùm, quyết định nội dung và hiệu lực

của pháp luật. Nguyên tắc TTHS là những phương châm, định hướng chi

phối và giải quyết toàn bộ các giai đoạn TTHS hoặc một số giai đoạn TTHS

và mang tính chất định hướng cho mọi hoạt động và hành vi tố tụng.

Như vậy, nguyên tắc tranh tụng trong TTHS là định hướng cho tất cả

các chủ thể tiến hành tố tụng (THTT) và tham gia tố tụng trong mọi hoạt

động và hành vi tố tụng theo luật định được tranh tụng trên cơ sở bình

đẳng bằng lý lẽ dựa trên những chứng cứ, quy định pháp luật nhằm thực

hiện chức năng buộc tội hoặc chức năng bào chữa, là cơ sở để TA giữ vai

trò trung tâm, độc lập với chức năng tài phán ra phán quyết áp dụng pháp

luật có hiệu lực thi hành, kết thúc quá trình giải quyết vụ án hình sự cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY