Tóm tắt Luận án Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Theo quy định pháp luật hiện hành, vụ việc dân sự là thuật ngữ dùng chỉ

hai đối tượng, gồm: vụ án dân sự và việc dân sự.

Vụ án dân sự - một trong những đối tượng của hoạt động giải quyết vụ

việc dân sự của Tòa án nhân dân - là những tranh chấp phát sinh từ các quan hệ

pháp luật dân sự theo nghĩa rộng (gồm tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia

đình, kinh doanh, thương mại, lao động) do cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu

Tòa án giải quyết và đã được Tòa án thụ lý.

Việc dân sự cũng là đối tượng của hoạt động giải quyết vụ việc dân sự

của Tòa án nhân dân. Việc dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức không có

tranh chấp, nhưng có yêu cầu Toà án công nhận hoặc không công nhận một sự

kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia

đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cá nhân, cơ quan, tổ

chức khác; yêu cầu Toà án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và

gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

được thực hiện trên cơ sở nhiều nguyên tắc hiến định và luật định, các nguyên

tắc đó bao gồm:

+ Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong tố tụng dân sự;

+ Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự;

+ Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ

tuân theo pháp luật;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY