Tóm tắt Luận án Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam

* Câu hỏi nghiên cứu chung: Hiện ở Việt Nam đã có mô hình lý luận

áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp thương mại chưa? Chúng bao gồm

những vấn đề gì, và cần chi tiết hóa hay làm rõ chúng như thế nào? Thực

trạng áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện

nay có những bất cập gì và tại sao? Và làm thế nào để khắc phục những bất

cập liên quan để bảo đảm mô hình chuẩn?

* Giả thuyết nghiên cứu chung: Việt Nam hiện chưa có mô hình lý

luận chuẩn về áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại. Do đó

thực trạng pháp luật áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại

còn nhiều bất cập mà nguyên nhân chính là thiếu tri thức về vấn đề này.

Hiện nay cần có các giải pháp đồng bộ để khắc phục các bất cập liên quan.

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu chung và làm rõ giả thuyết nghiên

cứu chung, Luận án phải trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và làm rõ các

giả thuyết cụ thể trong các mảng nghiên cứu sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY