Tóm tắt Luận án Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vừa mang bản

chất chung của đời sống tinh thần xã hội, vừa có những nét đặc thù. Nghiên cứu đời

sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chính là sự tiếp cận lịch

sử cụ thể đời sống tinh thần xã hội, nhằm đảm bảo tính tương ứng của quan niệm

khoa học vào nghiên cứu một phạm vi cụ thể, với một chủ thể xác định. Đây là quá

trình hạn định phạm vi nghiên cứu, chỉ ra đặc trưng cụ thể của đời sống tinh thần gắn

với chủ thể là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Với ý nghĩa đó, đời sống tinh

thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là tổng hòa những giá trị, những

sản phẩm, những hoạt động, những quá trình, những quan hệ tinh thần của đồng bào

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nó phản ánh đời sống vật chất của đồng bào dân tộc

thiểu số ở Tây Nguyên.

Theo luận án, với những đặc điểm lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội đã tạo nên

một đời sống tinh thần vô cùng phong phú của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nó

thể hiện ở các lĩnh vực như: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; văn hóa; tín

ngưỡng của từng dân tộc, từng con người Tây Nguyên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY