Tóm tắt Đề tài Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ

CHƯƠNG 2 – NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HỆ TRUYỀN

ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - ĐIỆN KHÍ NÉN

2.1. Tổng quan truyền động và điều khiển khí nén

2.1.1. Khả năng ứng dụng của hệ thống truyền động khí nén

2.1.2. Những đặc điểm của hệ thống truyền động khí nén

2.1.3. Nguyên lý truyền động

2.1.4. Nguyên lý điều khiển

2.2. Lý thuyết điều khiển logic

2.2.1. Các hàm logic cơ bản

2.2.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic

2.2.3. Các phương pháp đơn giản hàm logic

2.2.4. Các hệ mạch logic

CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN

SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG BÁNH NỔ

3.1. Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế

3.1.1. Phương án hệ thống truyền động bàn máy

3.1.2. Phương án máy trộn

3.1.3. Phương án cơ cấu ép của máy

Từ sự lựa chọn của các hệ thống ở trên, các tác giả đã xây dựng

sơ đồ động học toàn máy như sau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY