Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong luật hình sự Việt Nam

Quan điểm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trong điều

kiện hiện nay của nước ta được thể hiện trên hai phương diện: Kiện toàn hệ thống tổ chức của

các cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ mạnh để đảm bảo thực thi

các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

Cần phân định rõ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân

dân các cấp đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

+ Đối với chủ rừng.

+ Đối với Ủy ban nhân dân các cấp

+ Đối với lực lượng Công an

+ Đối với lực lượng Quân đội

+ Đối với với các tổ chức xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY