Toán giải tích - Về tính đơn điệu của dưới vi phân hàm lồi

Lời nói đầu 2

Danh mục kí hiệu 4

1 'lập lồi và hàm lồi trong không gian vectơ tôpô 6

1.1 Không gian vectơ tôpô 6

1.2 lầp lồi 8

1.3 Hàm lồi 13

2 Tính đơn điệu của dưới vi phân hàm lồi 20

2.1 Dưới vi phân 20

2.2 Tính đơn điệu cùa dưới vi phân hàm lồi 31

3 ứng dụng trong bài toán tối ưu 39

3.1 Tồn tại nghiệm 39

3.2 Diều kiện tối ưu 41

3.3 ứng dụng tính đơn điệu vào bài toán tối ưu 50

Kết luận 57

Tài liệu tham khảo

58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY