Toán 8 - Chủ đề II: Phân thức đại số

I. MỤC TIÊU

- Về kiến thức:+HS hiểu rõ khái niệm phân thức đại số

+ HS hiểu khái niệm về hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính chất cơ bản của phân thức

-Về kĩ năng: Rèn kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp

Vận dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức

- Về thái độ: RÌn t­ duy, th¸i ® tÝch cc, cn thn trong lµm to¸n.

- Định hướng phát triển năng lực học sinh: N¨ng lc chung: N¨ng lc tÝnh to¸n,n¨ng lc t hc, NL gi¶i quyt vn ®Ị, NL s¸ng t¹o, NL t qu¶n lý, NL giao tip, NL hỵp t¸c,NL sư dơng c«ng nghƯ th«ng tin vµ truyỊn th«ng, NL sư dơng ng«n ng÷. N¨ng lc chuyªn biƯt: NL t­ duy, NL m« h×nh ha to¸n hc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY