Bài toán 2 : Tìm x, biết.

a) 4 + (x + 3) = 25 f) 5x – 52 = 10

b)49– 7(13 – x) = 14 g) 9x – 18 = 81

c) 4(x – 5) – 8 = 16.3 h) 10x + 4.5 = 100

d) 5(x + 7) – 10 = 8.5 k) 125 – 5(4 + x) = 15

e) 49– 7(13 – x) = 14

Bài toán 3 : Tìm x, biết.

a) 15 : (x + 2) = 3 e) 5(x + 35) = 515

b) 20 : (1 + x) = 2 f) 12x – 33 = 243

c) 240 : (x – 5) = 80 g) 541 + (218 – x) = 73

d) 96 – 3(x + 1) = 42 h) 1230 : 3(x – 20) = 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY