Tổ chức lãnh thổ các khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục bản đồ, biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TCLT CÔNG NGHIỆP .8

1.1. Một số khái niệm .8

1.1.1. Tổ chức lãnh thổ .8

1.1.2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp .12

1.1.3. Các yêu cầu cơ bản của tổ chức lãnh thổ công nghiệp .14

1.1.4. Hệ thống phân vị tổ chức lãnh thổ công nghiệp .15

1.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ khu công nghiệp .23

1.2.1. Nhóm nhân tố bên trong .23

1.2.2. Nhóm nhân tố bên ngoài .25

1.3.Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới và ở

Việt Nam .25

1.3.1. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Đài Loan .25

1.3.2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Thái Lan .26

1.3.3. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Malaixia .27

1.3.4. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam .28

1.4. Tiểu kết chương 1 .28

Chương 2: HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ KHU CÔNG NGHIỆP

TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000 – 2010 .29

2.1. Khái quát tỉnh Đồng Nai .29

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến TCLT KCN tỉnh Đồng Nai .30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY