Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong Công ty Thương Mại – Xây dựng Sóc Sơn

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- XÂY DỰNG SÓC SƠN 2

I. Lịch sử hình thành của công ty và phát triển của công ty 2

1. Lịch sử hình thành của công ty 2

2. Sự phát triển của công ty 3

II. Chức năng và nhiện vụ của công ty 3

III. Bộ máy tổ chức quản lý 4

1. Bộ máy quản lý của công ty 4

2. Môi trường kinh doanh của công ty 7

3. Thực trạng những năm vừa qua của công ty 8

PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN 10

I. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty 10

II. Phân tích một số tỷ lệ tài chính của công ty qua 2 năm , năm 1999 và năm 2000 14

III. Đánh giá qua một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tài chính 16

IV. Hiệu quả sử dụng vốn 17

V . Nhận xét chung về công tác quản lý vốn 21

PHẦN III: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 22

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY