Tổ chức công tác kế toán tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân - Xí nghiệp cơ khí Long Quân

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2

1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG 2

1.1. Khái niệm tiền lương 2

1.2. Vai trò của tiền lương 2

1.3. Ý nghĩa của tiền lương 3

1.3.1.Duy trì và tái sản xuất sức lao động 3

1.3.2. Là đòn bẩy kinh tế 3

1.3.3. Là công cụ quản lý Nhà nước. 4

1.3.4. Điều tiết lao động 4

1.3.5. Là thước đo hao phí lao động xã hội. 4

1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 4

2. NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG 6

3. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG 7

3.1. Các hình thức lương 7

3.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 8

3.1.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 8

3.1.3. Các chế độ trả thưởng và trợ cấp áp dụng tại doanh nghiệp 12

3.1.4. Tiền thưởng 14

3.2. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp 15

3.2.1. Quỹ tiền lương 15

3.2.2 Các khoản trích theo lương 15

4. THỦ TỤC VÀ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 16

4.1. Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 18

4.2. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. 21

4.3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng. 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI DNTN XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN 24

2. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DNTN. XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN 24

2.1. Sự hình thành và phát triển của Doanh nghiệp tư nhân. Xí nghiệp cơ khí Long Quân 24

2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 28

2.4. Hình thức tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có sơ đồ và phân tích sơ đồ 31

2.5. Thực tế công tác quản lý lao động và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 34

2.6. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý tiền lương tại dntn xnck long quân 34

2.7. Hình thức tiền lương áp dụng tại Doanh nghiệp 35

2.8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại dntn.xnck long quân 41

2.9. Thủ tục và các chứng từ sử dụng trong kế toán các khoản trích theo lương 42

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 70

1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DNTN XNCK LONG QUÂN 70

1.1. Ưu điểm: 70

1.2. Những tổn thất cần được khắc phục. 70

2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DNTN.XNCK LONG QUÂN 71

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY