Tình huống về sa thải trong luật lao động và bài giải

Người lao động tuy đã bị xử lý kỷ luật sa thải, nhưng nếu hành vi của họ gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động thì ngoài trách nhiệm kỷ luật, họ còn phải chịu trách nhiệm vật chất. Trách nhiệm vật chất của người lao động trong quan hệ lao động là trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỷ luật gây ra. Theo Điều 89 BLLĐ quy định: “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra.” và trình tự, thủ tục xử lý như đối với xử lý kỷ luật lao động tại Điều 91 BLLĐ: “Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 89 và Điều 90 được áp dụng như quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Bộ luật này.” Ở đây, A sẽ phải bồi thường thiệt hại theo giá trị tài sản mà A đã làm thất thoát của công ty. Tuy nhiên, do hình thức kỷ luật sa thải của công ty không đúng với pháp luật, do đó, lúc này chưa thể yêu cầu A bồi thường được.

Người lao động tuy đã bị xử lý kỷ luật sa thải, nhưng nếu hành vi của họ gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động thì ngoài trách nhiệm kỷ luật, họ còn phải chịu trách nhiệm vật chất. Trách nhiệm vật chất của người lao động trong quan hệ lao động là trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỷ luật gây ra. Theo Điều 89 BLLĐ quy định: “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra.” và trình tự, thủ tục xử lý như đối với xử lý kỷ luật lao động tại Điều 91 BLLĐ: “Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 89 và Điều 90 được áp dụng như quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Bộ luật này.” Ở đây, A sẽ phải bồi thường thiệt hại theo giá trị tài sản mà A đã làm thất thoát của công ty. Tuy nhiên, do hình thức kỷ luật sa thải của công ty không đúng với pháp luật, do đó, lúc này chưa thể yêu cầu A bồi thường được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY