Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nguyên nhân khủng hoảng kinh tếdẫn đến thất nghiệp ai cũng rõ . Nước ta do chưa có thịtrường chứng khoán đầu tưnước ngoài chủyếu bằng vốn FDI nên không bịcác nhà tưbản ngoại quốc đột ngột rút vốn ngắn hạn ra,nhưng sản xuất kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng gián tiếp do các công ty mẹ. Do đồng tiền trong khu vực mất giá, hàng hoá của họcó sức cạnh tranh hơn, sản phẩm của việt nam không xuất khẩu được.Các nước sửdụng lao động Việt Nam nhưHàn quốc,Nhật bản, Đài loan. gặp khó khăn ngừng nhận người làm cho thịtrường thất nghiệp trong nước ngày càng trầm trọng Hơn nữa do nước ta vừa mới thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tếxã hội kéo dài khi chuyển sang nền kinh tếthịtrường , đạt được mức tăng trưởng kinh tếcao trong một sốnăm, nên tình hình thiếu việc làm ởcảnông thôn và thành thịcòn khá cao.Đầu năm 1998 cảnước ta có gần 3 triệu người trong tuổi lao động chưa có công ăn việc làm gần 1,2 triệu người vừa bước vào độtuổi lao động 1,8 triệu người chưa có việc làm từnăm trước chuyển sang .

Nguyên nhân khủng hoảng kinh tếdẫn đến thất nghiệp ai cũng rõ . Nước ta

do chưa có thịtrường chứng khoán đầu tưnước ngoài chủyếu bằng vốn FDI

nên không bịcác nhà tưbản ngoại quốc đột ngột rút vốn ngắn hạn ra,nhưng sản

xuất kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng gián tiếp do các công ty mẹ. Do đồng tiền

trong khu vực mất giá, hàng hoá của họcó sức cạnh tranh hơn, sản phẩm của

việt nam không xuất khẩu được.Các nước sửdụng lao động Việt Nam nhưHàn

quốc,Nhật bản, Đài loan. gặp khó khăn ngừng nhận người làm cho thịtrường

thất nghiệp trong nước ngày càng trầm trọng Hơn nữa do nước ta vừa mới thoát

khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tếxã hội kéo dài khi chuyển sang nền kinh tế

thịtrường , đạt được mức tăng trưởng kinh tếcao trong một sốnăm, nên tình

hình thiếu việc làm ởcảnông thôn và thành thịcòn khá cao.Đầu năm 1998 cả

nước ta có gần 3 triệu người trong tuổi lao động chưa có công ăn việc làm gần

1,2 triệu người vừa bước vào độtuổi lao động 1,8 triệu người chưa có việc làm

từnăm trước chuyển sang .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY