Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà

Lời mở đầu

Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần công trỡnh giao thụng Sụng Đà . 1

1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành & phỏt triển của cụng ty cổ phần cụng trỡnh giao thụng Sụng Đà . 1

1.1.1 Quỏ trỡnh thành lập cụng ty. 1

1.1.2 Chức năng nhiệm vụ công ty . 2

1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của cụng ty . 3

1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản trị . 3

1.2.2 Tổ chức quản lý sản xuất . 7

Chương II: Thực trạng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty . 8

2.1 Lĩnh vực hoạt động . 8

2.2 Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh . 8

2.3 Cụng nghệ sản xuất và trang thiết bị . 13

2.3.1 Công nghệ sản xuất đá . 13

2.3.2 Cơ cấu trang thiết bị hiờn tại . 13

2.4 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty. 19

2.5 Thị trường hoạt động, khách hàng của công ty. 20

2.6 Cơ cấu lao động công ty. 22

2.7 Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh giai đoạn 2004-2006. 22

2.7.1 Chỉ tiờu hiệu quả sản xuất kinh doanh . 23

2.7.2 Chỉ tiờu tài chớnh. 25

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. 29

3.1 Phương hướng phát triển công ty năm 2006-2010. 29

3.1.1 Mục tiờu. 29

3.1.2 Giỏ trị SXKD. 29

3.2 Cỏc mặt tồn tại và giải phỏp tổ chức thực hiện. 30

3.2.1 Cỏc mặt hạn chế của cụng ty. 30

3.2.2 Một số giải phỏp tổ chức thực hiện. 31

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY