Tình hình hoạt đông tại công ty cho thuê tài chính – Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Nội dung 5

chuơng I: những vấn đề chung về cho thuê tài Chính 5

I. Cho thuê tài chính trong nền kinh tế thị trường. 5

1.Sơ lược lịch sử tổ chức hoạt động cho thuê tài chính trên thế giới 5

2. Định nghĩa về Leasing. 6

3. Đặc điểm của Leasing 8

4. Phân biệt Leasing với các hoạt động khác 12

II. Công ty cho thuê tài chính trong nền kinh tế thị trường 15

1. Các loại công ty cho thuê tài chính. 15

2. Chức năng cơ bản của công ty cho thuê tài chính 16

3. Huy động vốn và sử dụng vốn của công ty cho thuê tài chính 17

4. Các lĩnh vực hoạt động của các công ty cho thuê tài chính 20

III. Kinh nghiệm rút ra về Cho thuê tài chính của một số nước trên thế giới 28

1. Thị trường của các công ty cho thuê tài chính ở Malayxia 28

2. Thị trường của các công ty cho thuê tài chính ở Indonexia 29

3. Thị trường của các công ty chi thuê tài chính ở Hàn Quốc 30

Chương II 33

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động kinh Doanh của công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam 33

I. Tiềm năng và khả năng phát triển cho thuê tài Chính ở Việt Nam 33

1. Các qui định pháp lý cho sự ra đời các công ty Leasing ở Việt Nam 33

3.Trong thời điểm hiện nay và tương lai ở Việt nam cho thuê tài chính có những ưu điểm gì ? 39

4. Dự báo về thị trường cho thuê tài chính trong những năm tới 42

5. Thực trạng hoạt động của các công ty Leasing ở Việt Nam 43

II. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam 49

1. Giới thiệu chung về Công ty cho thuê tài chính- NHCT 49

2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty 56

3. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. 60

4. Phân tích nguyên nhân của những hạn chế 65

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị 78

I. Những giải pháp phát triển Công ty cho thuê tài chính - NHCTVN 78

1. Định hướng phát triển chung của công ty 78

1. Những giải pháp cụ thể: 79

II. Một số kiến nghị nhằm tháo gỡ các vướng mắc 88

1. Kiến nghị với Chính Phủ 88

2. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 90

3. Kiến nghị Bộ tài chính 91

Kết luận 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY