Tình hình hoạt động của Nhà máy Cơ khí 120

LỜI MỞ ĐẦU 3

I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120 5

1. Giới thiệu chung về Nhà máy Cơ khí 120. 5

2. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy 5

3. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy 7

4. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 9

5. Đặc điểm lao động của Nhà máy Cơ khí 120 11

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà máy Cơ khí 120 15

1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 14

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban GĐ, phòng ban 17

2.1. Ban giám đốc 17

2.1.1. Giám đốc 17

2.1.2. Phó Giám đốc Kỹ thuật 18

2.1.3. Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 18

2.1.4. Phó Giám đốc kinh doanh – nội chính: 19

2.1.5. Phó Giám đốc phụ trách đầu tư – dự án 20

2.2. Các phòng ban chức năng 20

2.2.1. Phòng Kỹ thuật – công nghệ 20

2.2.2. Ban cơ điện 21

2.2.4. Phòng vật tư - điều độ 22

2.2.5. Phòng tài chính kế toán 22

2.2.5. Phòng kinh doanh 24

2.2.6. Văn phòng nhà máy 25

2.2.7. Phòng xấy dựng cơ bản 25

2.3. Các đơn vị sản xuất: 26

2.3.1. Xí nghiệp kết cấu thép 26

2.3.2. Xí nghiệp mạ kẽm 26

2.3.3. Xí nghiệp sửa chữa xe máy công trình 26

3. Phòng Tổ chức – lao động 27

3.1. Cơ cấu của phòng Tổ chức – lao động: 27

3.2. Chức năng: 28

3.3. Nhiệm vụ: 28

3.4. Quan hệ với các phòng ban khác: 29

3.5. Kết quả hoạt động phòng tổ chức lao động năm 2006 31

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 33

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33

2. Đánh giá kết quả hoạt động quản trị 36

3. Một số tồn tại trong quá trình hoạt động và hướng giải quyết 37

IV. PHUƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY 37

1. Phương hướng phát triển chung: 37

2. Phương hướng của phòng Tổ chức lao động 38

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY