Tình hình hoạt động của Công ty Vật tư vận tải xi măng

Với hình thức sổ Nhật ký chung này, nhiều năm qua đã phát huy được hiệu quả trong công tác kế toán của công ty và tỏ ra phù hợp đặc điểm kinh doanh của công ty. Hình thức này đã áp dụng giúp công ty nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian hoàn thành báo cáo quyết toán và cung cấp số liệu cho quản lý. đồng thời hình thức này cho phép công ty đưa tin học vào công tác hạch toán kế toán. niên độ kế toán công ty áp dụng từ ngày 1/1 đến 31/12. đòng Việt Nam là đơn vị tiền tệ áp dụng trong ghi chép kế toán. công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. phương pháp tính toán, tính trích khấu hao tài sản cố định theo quyết định số 161/ 1999 QĐ/BTC ngày 31/12/1999 của Bộ tài chính. Công ty đã áp dụng phần mềm vào công tác tổ chức hạch toán kế toán trên máy vi tính ( chường trình FOX FOR.DOS).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY